Статті

Нацбанк збільшив кредитний потенціал банків у 1,5 раза

Національний банк України ухвалив Стратегію розвитку кредитування та оновив мінімальні вимоги до нормативів достатності капіталу банків за новою, трирівневою структурою. З 5 серпня 2024 року банки зобов’язані дотримуватись таких нормативів: достатність основного капіталу 1 рівня (НОК1) – 5,625%, достатність капіталу 1 рівня (НК1) – 7,5% і достатність регулятивного капіталу (НРК) – 10%. Запроваджено перехідні положення, що дозволить банкам збільшити свій кредитний потенціал у 1,5 раза.

На думку НБУ, перехідні положення зберігають капітал для покриття ризиків воєнного стану та захисту інтересів вкладників. При цьому банки зможуть значно збільшити кредитні портфелі завдяки новим нормативам.

Оновлені нормативи спрямовані на зміцнення стійкості банківської системи, захист вкладників та фінансову стабільність. Нацбанк уточнив, що перехідні положення включають поетапний графік досягнення мінімальних значень НРК: з 5 серпня до 31 грудня 2024 року – 8,5%, з 1 січня до 30 червня 2025 року – 9,25%, з 1 липня 2025 року – 10% .

Банки отримали право включати прибуток за перше півріччя та дев’ять місяців 2024 року до основного капіталу 1 рівня без попереднього погодження з регулятором за умови відрахування дивідендів та обмеження за строками включення.

Крім того, до основного капіталу 1 рівня можуть бути включені кошти, отримані банками за прості акції або для підвищення їхньої номінальної вартості. Це дозволить завершити вже вжиті заходи щодо докапіталізації.

Банки також можуть включати додатковий капітал 1 рівня та капітал 2 рівня інструменти з умовами списання/конверсії та субординовані борги на період погоджувальних процедур з НБУ.

Нацбанк встановив тимчасові особливості оцінки кредитного ризику за спеціалізованими кредитами на період воєнного стану та рік після його закінчення. Це сприяє пожвавленню нових проектів у пріоритетних галузях економіки: оборонно-промисловому комплексі, енергетиці, переробній промисловості, сільському господарстві та фінансуванню відновлення енергетичних потужностей.

Банкам надано право враховувати для розрахунку коефіцієнта участі кошти від інвесторів на поворотній основі без обмеження їхнього обсягу за належної субординації; на підставі суджень не погіршувати оцінку рівня кредитного ризику за спеціалізованими кредитами через погіршення окремих фінансових показників.

Банки матимуть змогу класифікувати кредит як спеціалізований без застави корпоративних прав за наявності високоякісних гарантій та доходів від інших джерел за проектами.

Також запроваджено підвищені коефіцієнти ліквідності забезпечення для обладнання в енергетиці та розподіленої генерації енергії: 0,9 для забезпечення на підставі довірчої власності та 0,75 для застави. Ці коефіцієнти застосовуються за кредитами, виданими після 1 червня 2024 року для придбання обладнання в енергетиці.

НБУ розширив винятки із заборон, що дозволяє банкам проводити активні операції із пов’язаними особами, включаючи лізингові компанії банківської групи. Це стимулює розвиток спеціалізованого кредитування для відновлення енергетичної інфраструктури та розширення кредитування домогосподарств та малого та середнього бізнесу у сфері розподіленої генерації енергії та сільського господарства.